STM-Online

STM-Online 9 (2006)

Per F. Broman
Välkomna till STM-Online 9!

Artiklar

Roger Solie rsolie@quetico.net
Modality and the Melodic Foreground
Abstract

Ingrid Åkesson ingrid.akesson@visarkiv.se
Re-creating, Re-shaping, and Renewal among Contemporary Swedish Folk Singers:
Attitudes toward "Tradition" in Vocal Folk Music Revitalization
Pdf-version av artikeln
Abstract

Gunnar Ternhag gte@du.se
The Story of the Mora-harp: Museumization and De-museumization
Pdf-version av artikeln
Abstract

Rapport

Toivo Burlin toivo.burlin@musikvet.gu.se
"The Art of Record Production", London, den 17-18 september 2005

Debatt

Mattias Lundberg mattias.lundberg@muslib.se
Om Tvärvetenskapliga gökägg (I glad förhoppning om svar från svenska musikforskare)

Recensioner

Erik Olsson erik.olsson@myrealbox.com
Andreas Dorschel (red), Gemurmel unterhalb des Rauschens: Theodor W. Adorno und Richard Strauss

Claus Steffen Mahnkopf, Frank Cox, and Wolfgang Schurig (red), Polyphony & Complexity


Om författarna i detta nummer

Redaktör
Per F. Broman, Bowling Green State University, Ohio

Redaktionsgrupp
Greger Andersson, Lunds universitet
Bertil van Boer, Western Washington University
K. Olle Edström, Göteborgs universitet
Edward Jurkowski, University of Lethbridge, Alberta
Märta Ramsten, Svenskt visarkiv
Jan Olof Rudén, Stockholm
Gunnar Ternhag, Uppsala universitet
Joakim Tillman, Stockholms universitet
Ståle Wikshåland, Oslo universitet

STM-Online vol. 9 (2006)
http://musikforskning.se/stmonline

Webmaster: webmaster@musikforskning.se

ISSN: 1403-5715