STM-Online

STM-Online 13 (2010)

Per F. Broman
Välkomna till STM-Online 13!

Artiklar – Articles

Joakim Tillman joakim.tillman@music.su.se
Form och innehåll i Hugo Alfvéns symfoniska dikt En skärgårdssägen

Abstract

K. Olle Edström olle.edstrom@musicology.gu.se
From Yoik to Music: Pop, Rock, World, Ambient, Techno, Electronica, Rap, and…

Abstract

Alf Arvidsson alf.arvidsson@kultmed.umu.se
Gershwin i Sverige – och Sveriges Gershwin": ”Symfonisk jazz” i Sverige under 1940-talet

Abstract

 

Om författarna i detta nummer – Author Biographies

Redaktör – Editor
Per F. Broman, Bowling Green State University, Ohio

Redaktionsgrupp – Editorial Board
Lars Berglund, Uppsala universitet
Bertil van Boer, Western Washington University
Jean M. Christensen, University of Louisville
Sten Dahlstedt, Uppsala universitet
Jacob Derkert, Stockholms universitet
K. Olle Edström, Göteborgs universitet
Johanna Ethnersson Pontara, Stockholms universitet
Stan Hawkins, Oslo universitet
Edward Jurkowski, University of Lethbridge, Alberta
Jeffrey Kallberg, University of Pennsylvania
Lars Lilliestam, Göteborgs universitet
Boel Lindberg, Växjö universitet
David McDonald, Indiana University
Eero Tarasti, Helsingfors universitet
Gunnar Ternhag, Högskolan i Dalarna
Ståle Wikshåland, Oslo universitet

STM-Online vol. 13 (2010)
http://musikforskning.se/stmonline

Webmaster: webmaster@musikforskning.se

ISSN: 1403-5715