STM-Online

Välkommen till Svenska samfundets för musikforskning internetpublikation

STM-Online Vol. 16 (2013) finns tillgänglig.

STM-Online (ISSN 1403-5715) är ett elektroniskt syskon till Svenska Samfundet för Musik­forsknings tidskrift STM (Svensk Tidskrift för Musikforskning), utgiven med stöd från Vetenskapsrådet. Den har publicerats sedan 1998.

Vi vill att publikationen ska ha ett brett spektrum från många discipliner inom musik­vetenskapen, men företrädesvis artiklar som berör svensk och nordisk musik.

Vi uppmuntrar vetenskapliga texter och essäer på svenska, danska, norska, engelska eller tyska som utnyttjar internetmediet och integrerar text, ljud och grafik. Vi välkomnar även traditionella textbaserade manuskript. Föreslagna texter kommer att läsas och utvärderas anonymt av medlemmarna av redaktionsgruppen samt av externa bedömare.

Det finns även utrymme för kortare texter: debatt­inlägg och kommentarer till tidigare artiklar samt recensioner.

STM-Online är indexerat i RILM och kommer att indexeras i EBSCO:s Performing Arts Complete Database.

Kontakta redaktören för närmare information beträffande text­format och typo­grafiska detaljer att tänka på vid internet­publicering. Vi följer riktlinjerna angivna i STM:s författarvägledning.

Dead-line för nummer 17 (2014) infaller den 15 april 2014.

Redaktörer

Erik Wallrup and Jacob Derkert, Stockholms universitet

Redaktionsgrupp

Sverige
Alf Björnberg, Göteborgs universitet
Bengt Edlund, Lunds universitet
Karin Eriksson, Linnéuniversitetet (Växjö, Kalmar)
Johan Fornäs, Södertörns högskola
Norden
Anne Ørbæk Jensen, Det Kongelige Bibliotek, København
Annemette Kirkegaard, Københavns universitet
Johannes Brusila, Åbo akademi
Eero Tarasti, Helsingfors universitet
Erling Gulbrandsen, Universitetet i Oslo
Øivind Robert Varkøy, Norges musikkhøgskole
Övriga världen
Daniel Grimley, University of Oxford
Jeffrey Kallberg, University of Pennsylvania
Signe Rotter-Broman, Universität der Künste Berlin

STM-Online

Webmaster: pbroman@bgsu.edu

ISSN: 1403-5715