Aktuellt

  • Disputation, Anna Backman Bister, KMH
    Anna Backman Bister disputerar i musikpedagogik p avhandlingen Spelets regler: En studie av ensembleundervisning i klass. Disputationen ger rum 14 november, kl. 13.00, i lilla salen p KMH.
  • Call for papers, Seventeenth Nordic Musicological Congress, Aalborg 11-14 August 2015

    Lnk

Svenska samfundet för musikforskning

Svensk tidskrift fr Musikforskning


Sedan 1919 har Svenska samfundet fr musikforskning haft som frmsta uppgift att ge ut Svensk tidskrift fr musikforskning. Denna r ett organ fr vetenskapliga artiklar inom musikforskning och har under lng tid tillmpat peer reviewfrfarande. Frkortningen STM och ett namn i engelsk versttning infrdes 1962. 1998 kompletterades STM med en rent elektronisk tidskrift, STM-online, som hade samma standard fr vetenskaplig bedmning som modertidskriften. I mitten p 00-talet initierades en process fr digitalisering av STM och idag r innehllet i rgngarna 1967-2013 fritt tillgngliga via webben.

STM-SJM


STM-SJM r den nu aktuella formen fr samfundets samfundets tidskriftsarbete. STM-SJM har bildats genom sammanslagning av de tv vetenskapliga tidskrifterna STM och STM-online 2014. Under namnet Svensk tidskrift fr musikforskning fortstter volymnumreringen frn 1919. Det nya engelska namnet Swedish Journal of Music Research erstter Swedish Journal of Musicology. Tidskriften publicerar vetenskapliga artiklar antagna genom peer review, och recensioner av vetenskaplig litteratur. I och med STM-SJM blir en digital utgivning genomgende primr och sker lpande, inte som tidigare med samlade volymer. Pappersformatet behlls fr prenumeranter i form av uppsamling i tryckta volymer. I samtliga former r Svensk tidskrift fr Musikforskning indexerad via Libris, RILM och EBSCO.

Svenska samfundet för musikforskning är en intresseorganisation för musikvetenskapen i Sverige. Dess syfte är att vara ett samlande forum för musikvetare i Sverige och att sprida kännedom om musikvetenskaplig forskning i och om Sverige.

På senare år har mycket hänt inom svensk musikvetenskap. Ämnesområdet har vidgats i takt med musiklivets utveckling. Numera  förekommer musikvetenskaplig utbildning och forskning vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala, Växjö och Örebro. Ämnets förändring både innehållsligt och institutionellt har ökat behovet av ett samarbetsforum som samfundet.