Välkommen till Svenska samfundet för musikforskning

Svenska samfundet för musikforskning, grundat 1919, är en intresseorganisation för musikforskningen i Sverige. Dess syfte är att vara ett samlande forum för musikforskare i Sverige och att sprida kännedom om musikforskning nationellt och internationellt.

Nästa Samfundskonferens arrangeras av Musikhögskolan i Malmö och Lunds universitet och äger rum 10-12 juni 2020. Mer information och cfp följer under hösten.