Om Samfundet

Svenska samfundet för musikforskning är en intresseorganisation för musikforskningen i Sverige. Dess syfte är att vara ett samlande forum för musikforskare i Sverige och att sprida kännedom om musikforskning nationellt och internationellt. Samfundets primära uppgifter är att utge tidskriften STM-SJM, och att anordna konferenser för musikforskare i Sverige.

Samfundets stadgar · Protokoll från samfundets årsmöten

Medlemskap

Medlemskap i Svenska samfundet för musikforskning kan tecknas av alla intresserade (man behöver inte ha studerat musikforskning), både enskilda personer och institutioner. 

Anmälan sker genom att sätta in årsavgiften på bankgirokonto 5227-4784. 

Avgiften är SEK 250 för enskilda medlemmar och SEK 300 för institutioner. Priserna gäller oavsett om medlemmarna bor inom eller utom Sverige.

Styrelsen

OrdförandePia Bygdéuse-mail
Vice ordförandeEva Saethere-mail
SekreterareKarin Strinnholm Lagergrene-mail
Övriga ledamöterJoel Speerstrae-mail
 Maria Schildte-mail
 Erkki Huovinene-mail
 Åsa Unander-Scharine-mail
 Martin Edine-mail
SuppleanterElin Kanhove-mail
 Tobias Lunde-mail
KansliElisabet Kreivie-mail

Huvudredaktör för
STM–SJM

Tobias Lunde-mail

 

Protokoll från styrelsemöten