Välkommen till Svenska samfundet för musikforskning

Svenska samfundet för musikforskning är en intresseorganisation för musikforskningen i Sverige. Dess syfte är att vara ett samlande forum för musikforskare i Sverige och att sprida kännedom om musikforskning nationellt och internationellt.

 

Nästa års 'Musikforskning idag 2019' äger rum i Göteborg 12-14 juni 2019. Cfp hittar du under konferensfliken.

Next conference of Musikforskning idag 2019 will be held in Göteborg 12-14 June 2019. Cfp can be found under "Konferenser".