Välkommen till Svenska samfundet för musikforskning

Svenska samfundet för musikforskning, grundat 1919, är en intresseorganisation för musikforskningen i Sverige. Dess syfte är att vara ett samlande forum för musikforskare i Sverige och att sprida kännedom om musikforskning nationellt och internationellt.

Nästa Samfundskonferens arrangeras av Musikhögskolan i Malmö och Lunds universitet och äger rum 10-12 juni 2020. Keynote är Professor Fredrik Ullén, Karolinska Institutet. Notera att deadline för insändande av abstracts är 7 februari 2020. CfP finner du här: 

 

 

Conference 2020 will be held at Malmö Academy of Music and Lund University. Confirmed keynote speaker (Tobias Norlind lecturer): Professor Fredrik Ullén, Karolinska Institutet. Note that deadline for submission of abstracts is February 7, 2020. CfP can be found here: