Välkommen till Svenska samfundet för musikforskning

Svenska samfundet för musikforskning, grundat 1919, är en intresseorganisation för musikforskningen i Sverige. Dess syfte är att vara ett samlande forum för musikforskare i Sverige och att sprida kännedom om musikforskning nationellt och internationellt.

Styrelsen kommer att ha ett extrainsatt styrelsemöte den 8/4 och därefter kommunicera ut information om den planerade konferensen 10-12/6 2020.

An extra board meeting will take place on 8 April, when a decision will be made concerning the conference 10-12 June 2020.

Nästa Samfundskonferens arrangeras av Musikhögskolan i Malmö och Lunds universitet och äger rum 10-12 juni 2020. Keynote är Professor Fredrik Ullén, Karolinska Institutet. 

 

 

 

Kort information om konferensen:

Du kan bo i antingen  Malmö eller Lund, du tar dig lätt med tåg mellan städerna på en kvart. Konferensorganisationen rekommenderar inga särskilda hotell utan var och en ordnar sitt eget boende. 

 

Konferensen 2020 äger rum 10-12/6 på följande platser:

10/6: Musikhögskolan i Malmö, Ystadvägen 25, Malmö.

11/6: Musikvetenskap, Institutionen för Kulturvetenskaper (LUX, Helgonavägan 3) och Odeum (Paradisgatan 4, ingång från Universitetsplatsen), Lund.

Samfundets årsmöte 11/6 (em) kommer att äga rum i Lund och konferensmiddag på kvällen på Skissernas museum (Lund). 

12/6: Inter Arts Center, Bergsgatan 29, Malmö. 

 

Alla föreläsningslokaler är utrustade med projektor, ljudanläggning och trådlöst nätverk. Detaljprogram för konferensen kommer upp på hemsidan längre fram i vår.

 

Conference 2020 will be held at Malmö Academy of Music and Lund University. Confirmed keynote speaker (Tobias Norlind lecturer): Professor Fredrik Ullén, Karolinska Institutet.