Välkommen till Svenska samfundet för musikforskning

Svenska samfundet för musikforskning, grundat 1919, är en intresseorganisation för musikforskningen i Sverige. Dess syfte är att vara ett samlande forum för musikforskare i Sverige och att sprida kännedom om musikforskning nationellt och internationellt.

 

Information om Samfundskonferens 2020

 

Årets samfundskonferens Musikforskning idag – 2020, kommer att äga rum online under en dag, 10 juni 2020 kl.09.45-16.00 inkl. årsmöte.

 

 

Konferensarrangörerna nås på: 

 

Kostnad för deltagande 10/6 är 250 kr, dvs medlemsavgift till Samfundet och betalas in på:

bankgirokonto 5227-4784.

 

Alla betalar in 250 kr oavsett om du deltar med presentation eller är passiv deltagare.

 

Deadline för anmälan till konferens och årsmöte som passiv deltagare är 6 maj.

Därefter skickas program, Zoomlänk och information ut till varje konferensdeltagare under maj.

 

Till dig som har antaget abstract och redan har anmält dig till vår online-konferens: Information om upplägg kommer inom kort.

 

 

Ramtider för dagen i Zoom blir:

Kl.09.45-10.00 Välkommen och start av konferens.

Kl.10.00-11.15 Tobias Norlindföreläsare Fredrik Ullén, föreläsning samt frågestund.

Kl.11.15-11.30 Paus.

Kl.11.30-12.30 Session I (parallella forskningspresentationer).

Kl.12.30-13.30 Lunchpaus.

Kl.13.30-14.30 Session II (parallella forskningspresentationer).

Kl.14.30-15.00 Paus.

Kl.15.00-16.00 Årsmöte och konferensavslutning.

 

 

Vi ser ett stort värde i, med anledning av COVID-19, att utveckla digitala metoder för forskarkonferenser - för alla och med möjlighet för olika forskarnivåer och åldrar - skapa plats för möten.

 

Hälsningar i fång från styrelsen gm,

 

 

Pia Bygdéus, ordf.