Välkommen till Svenska samfundet för musikforskning

Svenska samfundet för musikforskning är en intresseorganisation för musikforskningen i Sverige. Dess syfte är att vara ett samlande forum för musikforskare i Sverige och att sprida kännedom om musikforskning nationellt och internationellt.

 

2019 års samfundskonferens 'Musikforskning idag 2019' äger rum i Göteborg 12-14 juni . 

Next conference of Musikforskning idag 2019 will be held in Göteborg 12-14 June 2019.