STM-Online

Välkomna till STM-Online 3!

Välkomna kära läsare till det tredje numret av STM-Online,Svenska samfundet för musikforsknings Internet-publikation!

Även det här numret visar upp ett brett spektrum inom nordisk musikforskning inom konst- och populärmusik: atonal teori, svensk pop- och jazzmusik och en musiketnologisk studie av Straight Edge och hardcore-musik.

Från och med det här numret kommer vi även att inkludera recensioner. I detta nummer blir det endast en recension, men läsare som är intresserade av att recensera en viss bok kan kontakta redaktören så ordnar jag ett recensionsexemplar.

I det här numret finns texterna endast i HTML-format, detta eftersom nästan samtliga integrerar multimedia och därför behöver läsas online. Texterna kan dock med fördel skrivas ut.

Detta nummer innehåller även en del kallad ”STM-Online Special”. Med utgångspunkt från K. Olle Edströms paper om hur vår syn på kunskap har påverkat den högre musikutbildningen, ett paper som gavs vid Svenska samfundets för musikforskningarkonferens 1999, bjöd vi in skribenter som fick skriva om sina egna erfarenheter som universitetslärare. Eva Öhrström skriver om problemen med minskade resurser vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och hur det påverkar hela musiklivet och Joakim Tillman om historieskrivningen av 1900-talets konstmusik.

Det är vår förhoppning att ”STM-Online Special” ska starta en diskussion och vi inbjuder de som är intresserade att medverka i debatten att skicka in bidrag som kommer att publiceras här under våren. Deadline för dessa bidrag är den 15 december.

Jag vill redan nu påminna om nästa nummer som beräknas komma ut under början av hösten 2001. Deadline för de manuskripten är den 15 mars 2001.

Jag vill framföra mitt tack till skribenterna som gjorde detta numret möjligt och även tacka redaktionsgruppen och de externa granskare som bidragit med synpunkter på de enskilda texterna.

Mycket nöje!

Per F. Broman
Redaktör

STM-Online vol. 3 (2000)
http://musikforskning.se/stmonline/vol_3

Webmaster: pbroman@bgsu.edu

ISSN: 1403-5715