STM-Online

Författare i STM-Online 3 (2000)

Toivo Burlin har studerat etnologi, filosofi och idé- och lärdomshistoria vid Umeå universitet, estetik samt musikvetenskap vid Uppsala universitet. Hans magisteruppsats Skyskrapornas och de röda stugornas musik: Jazz och svensk folkmusik på Adventures in Jazz and folklore, lades fram i Uppsala 1999. Han arbetar med musik i olika former – bl a med jazz och EAM – och har bl a producerat musik till projektet ”Konstvägen” i Västerbotten 1998.

K. Olle Edström disputerade 1977 med en avhandling om samernas musikkultur. Han har sedan dess skrivit en mängd böcker, bl a Schlager i Sverige, 1910-1940 (1989), Michael Jackson: Dangerous och dess mottagande, (1992), and Göteborgs rika musikliv 1919-1939 (1996), samt många artiklar i vitt skilda områden. Sedan 1992 är han professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet.

Edward Jurkowski is an assistant professor of music at the University of Lethbridge, Lethbridge, Alberta, Canada where he teaches music theory. He received his Ph.D. in music theory from the Eastman School of Music of the University of Rochester. His principal research interests include post-1945 music, Nordic music (in particular, Finnish music), and music technology.

Patrik Sandgren är fil mag och arbetar för närvarande som musik- och bildlärare på grundskolan. Hans intresseområde är kommunikationsteori med särskild koppling till hur barn och ungdomar uttrycker och bearbetar sin musikalitet och konstnärlighet. Föreliggande artikel är ett led i en eventuell framtida forskarutbildning i musikvetenskap.

Torgny Sandgren är forskarstuderande i musiketnologi vid institutionen för kultur och medier, Umeå universitet. I avhandlingsprojektet studeras den globaliseringsprocess som pop- och rockmusiken idag genomgår. Han är också projektanställd vid statliga Ungdomsstyrelsen där han arbetar med frågor som rör ung kultur, bl a med en studie om ungdomars möjligheter i musiksfären.

Søren Møller Sørensen er lektor i musikvidenskab ved Københavns Universitet. Han arbejder i hovedsagen med ny kompositionsmusik, musikæstetik og videnskabsteori.

Joakim Tillman (né Andersson) (1963) studied musicology and philosophy at Stockholm University where he presented his doctoral dissertation Ingvar Lidholm and the Twelve-Tone Technique: Analytical and Historical Perspectives on Ingvar Lidholmís music from the 1950s in 1995. He presently teaches courses in musical analysis and music history at Stockholm University, and has recently finished a study about the reaction against modernism in Swedish art music from the 1960s to the early 90s.

Eva Öhrström är docent i musikvetenskap och lektor vid Kungl musikhögskolan i Stockholm. Hon har i flera böcker och artiklar tagit upp olika aspekter av svensk musikhistoria, bland annat i kvinnohistoriskt och utbildningshistoriskt perspektiv. Senast har hon publicerat den prisbelönta biografin Elfrida Andrée: Ett levnadsöde (1999).

STM-Online vol. 3 (2000)
http://musikforskning.se/stmonline/vol_3

Webmaster: pbroman@bgsu.edu

ISSN: 1403-5715