STM-Online

Välkomna till STM-Online!

Välkomna kära läsare till det andra numret av STM-Online,Svenska samfundet för musikforsknings Internet-publikation! Det verkar som om det första numret var uppskattat och att tidskriften börjar få en viss prestige: Mängden texter som skickades till redaktionen för detta nummer var betydligt större än till nr. 1, vilket gör att några texter måste sparas till kommande nummer.

Även det här numret visar upp ett brett spektrum inom svensk musikforskning: musikalisk stilanalys, harmoniksyntax, musik och genus samt musiksociologiska aspekter på svensk folkmusik i förändring.

I förordet till det första numret skrev jag att en internettidskrift har uppenbara fördelar: Det finns ingen begränsning beträffande längden på artiklarna, det är inte dyrare att publicera 100 sidor jämfört med 1 sida; grafik, länkar och klingande exempel kan enkelt inkluderas; Genom epost och Samfundets diskussionslista på Internet kan artiklarna diskuteras omgående, diskussionsforumet blir detsamma som forumet för artikeln. De orden är definitivt relevanta även för det här numret där mediets stora möjligheter visas upp: Det är inget problem att publicera mycket omfattande artikel som Per-Erik Brolinsons och Holger Larsens artikel om Birger Sjöberg. Redaktören behöver inte förkorta artiklar av utrymmesskäl.

Även de tekniska möjligheterna med internetmediet är påfallande i detta nummer. Gunnar Ternhags och Mathis Boströms artikel om Nyckelharpan gör sig visserligen väl på papper men ger betydligt större utbyte i HTML-formatet online genom den mängd externa länkar som finns i artikeln. Det globala perspektivet som texten beskriver blir integrerat på ett naturligt sätt för läsaren.

Dessutom, vid tidpunkten för det första numret fanns inte email diskussionslistan MUSIKVET-L. Den finns nu och utgör ett värdefullt forum för att förmedla information och idéer, samt även för diskussioner av enskilda texter i STM-Online.

Som tidigare finns vare artikel i två olika format: HTML och PDF. HTML-format lämpar sig bäst om man vill läsa artikeln direkt från skärmen och kunna följa länkarna medan pdf-formatet ger mycket snygga utskrifter. PDF-filer kräver ett program, Acrobate Reader, som finns för alla operativsystem och kan hämtas hem gratis hos Adobe. Även om layouten är gjord för A4-format så går det bra att skriva ut på Legal Size papper om ”Fit to Page”-rutan markeras i Print menyn.

Jag vill redan nu nämna att vi redan planerar för nästa nummer av STM-Online som beräknas komma ut under början av hösten 2000. Dead-line för manuskripten är den 1 mars 1999.

Jag vill framföra mitt tack till skribenterna som gjorde detta numret möjligt och även tacka redaktionsgruppen och de externa granskare som bidragit med synpunkter på de enskilda texterna.

Mycket nöje!

Per F. Broman
Redaktör

STM-Online vol. 2 (1999)
http://musikforskning.se/stmonline/vol_2

Webmaster: pbroman@bgsu.edu

ISSN: 1403-5715