STM-Online

Författare i STM-Online Vol. 2 (1999)

Mathias Boström är fil kand och arbetar inom programmet ”Samhällsförändringar i ett regionalt perspektiv” med projekt rörande samhällsbetalda transporter på landsbygden: Environmental transport policies and rural development samt en kunskapsöversikt kring landsbygdens transporter vid Dalarnas forskningsråd. Därutöver ägnar han sig åt musiketnologiska frågor inom DFR:s framväxande kulturvetenskapliga program.

Per Erik Brolinson och Holger Larsen är respektive docent och professor i musikvetenskap vid Stockholms universitet. De disputerade 1981 på en gemensam avhandling om rockmusik. Därefter tecknade de den tidiga svenska rockmusikens historia i boken När rocken slog i Sverige (1984). En samlad studie över ungdomskulturens musikestetik (Satisfactions) publicerades 1990. Brolinson & Laresen har gemensamt också författat avsnittet om populärmusiken i Musiken i Sverige (vol. 4). Föreliggande artikel om Sjöbergs stil är tänkt som en del i en större studie kring svensk viskonst under 1900-talet.

KG Johansson är universitetsadjunkt vid Luleå Tekniska Universitet; Musikhögskolan i Piteå där han undervisar i musikhistoria och rockmusik. Han är även doktorand i musikpedagogik vid Luleå Tekniska Universitet.

Ragnhild Sorin arbetar som musiklärare och studerar vid forskarutbildningen vid musikvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Ämnet för hennes avhandling rör sig om musiklärarens plats mitt emellan det populära och traditionella. För stunden arbetar hon med en inventering över
läromedel i musik och sätter dem i ett läroplansteoretiskt perspektiv alltifrån Lgr 62- Lpo 94.

Gunnar Ternhag är docent i musikvetenskap. Hans specialitet som musikforskare är musiketnologi, där han främst behandlat svensk och nordisk folkmusik. På Dalarnas forskningsråd har han också ägnat sig åt andra forskningsfält, bl a frågan om relationen mellan forskning och praktik. Sedan något år tjänstgör han som forskarassistent vid Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet. Gunnar Ternhag är ordförande i Svenska samfundet för musikforskning.

STM-Online vol. 2 (1999)
http://musikforskning.se/stmonline/vol_2

Webmaster: pbroman@bgsu.edu

ISSN: 1403-5715