STM-Online

Välkommen till vol. 11 av Svenska samfundets för musikforskning internetpublikation STM-Online

Välkommen till ytterligare ett nummer av STM-Online!

I årets nummer har vi fyra huvudartiklarn skrivna av forskare från tre av de nordiska länderna, följt av en fortsättning av debatten om musikvetenskapens ställning och inriktning, samt en konferensrapport.

Johanna Ethnerssons ”Music as Mimetic Representation and Performative Act: Semiramide riconosciuta and Musical Construction of Sexuality and Gender” är en studie som tolkar Hasses och Metastasios opera genom historisk såväl som nutida teoribildning. Johannes Brusilas ”Men var blev musiken av? Infallsvinklar kring musikens gehörsmässighet och nya förmedlingstekniker” problematiserar användandet av teknologiska metoder för musikförmedling. Han använder exempel från tidiga analoga inspelningar till internet. I ”Jazz som etnomusikologisk forskningsfelt” påvisar Tor Dybo hur jazzforskningen har utvecklas från en musikstilistisk disciplin till en mångdisciplinell, med betyande impulser från historia, religion, ”cultural studies”, socialantropologi, sociologi och ”media studies”.

Tobias Pontaras ”Retorik, hegemoni och musikforskning: Mot en pragmatisk syn på musikvetenskapen” sammanfattar och problematiserar debatten som Lars Lilliestam initierade i STM-Online 8. Tack vare textens längd och dess systematiska uppläggning, samt att den genomgick vår peer-review process, återfinns den under Artiklar snarare än Debatt. Samtliga skribenter som tidigare bidragit till diskussionen bjöds in att kommentera Pontaras text, och vi publicerar svar från Eyolf Østrem, Lars Berglund, Lars Lilliestam och Mattias Lundberg. Lundberg har också en längre replik på två debattinlägg från STM-Online 10. Pontara ger även kort svar på replikerna.

Ann-Marie Nilssons rapport ”Fora för blåsmusik” sammanfattar flera blåsmusikkonferenser, ett litet ämne i Sverige men stort internationellt.

Det är redan nu tid att tänka på bidrag till STM-Online 12 som kommer ut under hösten 2009. Deadline för bidrag är den 1 april, 2009. Debatten om den nordiska musikvetenskapens inriktning kommer säkerligen att fortsätta. Kortare och längre bidrag i ämnet välkomnas.

Mycket nöje!

STM-Online vol. 11 (2008)
http://musikforskning.se/stmonline/vol_11

Webmaster: pbroman@bgsu.edu

ISSN: 1403-5715