STM-Online

Välkommen till ytterligare ett nummer av STM-Online!

Som vanligt har vi ett mångfacetterat nummer med texter inom tre skilda discipliner, musikteori, musiketnologi och historisk musikforskning (inspirerad av literaturvetenskap och New Musicology), samt en fortsättning av debatten som började med Lars Lilliestams inlägg i STM-Online 8.

Steven Harper ger med utgångspunkt från ett klassiskt svenskt stycke, Åke Hermanssons Alarme för solohorn, en inblick i den amerikanska musikteorins centrala metoder transformational theory och prolongation. Dan Lundberg beskriver upptäckten av instrumentet Bjårskpip och analyserar relationerna mellan instrumentbyggare, musiker och forskare. Han kompletterar därmed en serie artiklar som folkmusikens förnyelse som startade i STM-Online 7. Sara Zamir ger slutligen en analys av Hector Berlioz La Damnation de Faust där hon knyter samman de litterära förebilderna med musikanalysen.

Det är redan nu tid att tänka på bidrag till STM-Online 11 som kommer ut under hösten 2008. Dead-line för bidrag är den 1 april, 2008. Debatten om den nordiska musik­vetenskapens inrikning kommer att fortsätta. Kortare och längre bidrag i ämnet välkomnas.

Mycket nöje!

STM-Online vol. 10 (2007)
http://musikforskning.se/stmonline/vol_10

Webmaster: pbroman@bgsu.edu

ISSN: 1403-5715