Aktuellt

  Styrelsen för svenska samfundet för musikforskning

   

   

  Protokoll frn styrelsemten

  Protokoll frn rsmten


  Ordförande Lars Berglund e-mail
  Vice ordfrande Eva Saether e-mail
  Sekreterare Karin Strinnholm Lagergren e-mail
  Skattmästare Pia Bygdus e-mail
  Övr. ledamöter Joel Speerstra e-mail
  Erkki Huovinen e-mail
  Åsa Unander-Scharin e-mail
     
  Suppleanter Elin Hermansson e-mail
  Martin Edin e-mail
   
  Kansli Elisabet Kreivi e-mail
   
   
  STM-redaktör Tobias Lund e-mail

  tel: 046-121027