Aktuellt

  • Call for papers, Musikforskning idag, Lule tekniska universitet, Pite
    LNK

Styrelsen för svenska samfundet för musikforskning

 

 

Protokoll frn styrelsemten

Protokoll frn rsmten


Ordförande Lars Berglund e-mail
Vice ordfrande Eva Saether e-mail
Sekreterare Karin Strinnholm Lagergren e-mail
Skattmästare Pia Bygdus e-mail
Övr. ledamöter Joel Speerstra e-mail
Tobias Pontara e-mail
Åsa Unander-Scharin e-mail
   
Suppleanter Johanna Ethnersson Pontara e-mail
Martin Edin e-mail
 
Kansli Elisabet Kreivi e-mail
 
 
STM-redaktör Tobias Lund e-mail

tel: 046-121027