Aktuellt

    Medlemskap i SSM

    Medlemskap i Svenska samfundet för musikforskning kan tecknas av alla intresserade (man behöver inte ha studerat musikforskning), både enskilda personer och institutioner. 

    Anmälan sker genom att sätta in årsavgiften på bankgirokonto 5227-4784. 

    Avgiften är fr.o.m 2017: