Henrik Rosengren

Henrik Rosengren är docent i historia vid Lunds universitet och verksam som lektor. Hans forskningsområden omfattar musik och politik, antisemitism, biografiskrivande, exilproblematik och historiedidaktik. För tillfället arbetar han i forskningsprojektet ”Mellan öst och väst: ideologi, estetik och politik i musikrelationerna Sverige – DDR 1949–1989”. Bland tidigare publikationer kan nämnas doktorsavhandlingen ”Judarnas Wagner” (2007, om tonsättaren Moses Pergament), Med livet som insats (2007, om biografiskrivande – medredaktör tillsammans med Johan Östling), Musik, makt och helig dårskap (2007, om Sjostakovitj – medredaktör tillsammans med Ursula Geisler), ”Min tid skall komma” (2011, om Gustav Mahler – medredaktör tillsammans med Ursula Geisler), Från tysk höst till tysk vår (2014, om tysk-judisk musikexil i Sverige, i tysk översättning 2016). Åren 2014–17 var han huvudredaktör för Scandia: tidskrift för historisk forskning.