Ursula Geisler

Ursula Geisler är docent i musikvetenskap och sedan 2015 lektor i ämnet vid Linnéuniversitetet. 2001 disputerade hon vid Humboldt Universität zu Berlin på en avhandling om sång och nationell gemenskap i ett svenskt-tyskt perspektiv, Gesang und nationale Gemeinschaft: zur kulturellen Konstruktion von schwedischem ”folksång” und deutscher ”Nationalhymne”. Sedan dess har hon medverkat i forskningsprojekt som ”Fruktan, fascination och frändskap: det svenska kulturlivets och vetenskapssamhällets relation till nazism och fascism 1930–1950” och det pågående ”Mellan öst och väst: ideologi, estetik och politik i musikrelationerna Sverige – DDR 1949–1989”. Vidare har hennes historiska intresse för sång och körsång i Europa lett till ett samarbete med Musikhögskolan i Malmö och Körcentrum Syd, och till initiativet till ett internationellt nätverk för körforskning.