Petra Garberding

Petra Garberding är docent i etnologi vid Södertörns högskola och verksam som lektor. Hennes forskningsintressen är bland annat musik och politik, musikhistoria, vetenskapshistoria och svensk-tyska relationer. För närvarande är hon projektledare för forskningsprojektet ”Mellan öst och väst: ideologi, estetik och politik i musikrelationerna Sverige – DDR 1949–1989” som finansieras av Östersjöstiftelsen vid Södertörns högskola och som hon genomför tillsammans med Henrik Rosengren och Ursula Geisler. Bland hennes tidigare publikationer finns doktorsavhandlingen Musik och politik i skuggan av nazismen: Kurt Atterberg och de svensk-tyska musikrelationerna (2007) och Vetenskap mellan diktatur och demokrati: svensk och tysk folklivsforskning i skuggan av nazismen och kalla kriget (2015).