Vol. 104, Svensk tidskrift för musikforskning / Swedish Journal of Music Research (STM–SJM) (2022)