Vol. 102, Svensk tidskrift för musikforskning / Swedish Journal of Music Research (2020)

Årgång: 
2020
Redaktion: 

Sverker Jullander, editor-in-chief

Karin Johansson, editor

Sven Bjerstedt, review editor

Volym: 
102, Svensk tidskrift för musikforskning / Swedish Journal of Music Research