Aktuellt

Svensk tidskrift för musikforskning - Swedish Journal of Music Research

Svensk tidskrift fr Musikforskning


Sedan 1919 har Svenska samfundet fr musikforskning haft som frmsta uppgift att ge ut Svensk tidskrift fr musikforskning. Denna r ett organ fr vetenskapliga artiklar inom musikforskning och har under lng tid tillmpat peer reviewfrfarande. Frkortningen STM och ett namn i engelsk versttning infrdes 1962. 1998 kompletterades STM med en rent elektronisk tidskrift, STM-online, som hade samma standard fr vetenskaplig bedmning som modertidskriften. I mitten p 00-talet initierades en process fr digitalisering av STM och idag r innehllet i rgngarna 1939-2013 fritt tillgngliga via webben.

STM-SJM


STM-SJM r den nu aktuella formen fr samfundets samfundets tidskriftsarbete. STM-SJM har bildats genom sammanslagning av de tv vetenskapliga tidskrifterna STM och STM-online 2014. Under namnet Svensk tidskrift fr musikforskning fortstter volymnumreringen frn 1919. Det nya engelska namnet Swedish Journal of Music Research erstter Swedish Journal of Musicology. Tidskriften publicerar vetenskapliga artiklar antagna genom peer review, och recensioner av vetenskaplig litteratur. I och med STM-SJM blir en digital utgivning genomgende primr och sker lpande, inte som tidigare med samlade volymer. Pappersformatet behlls fr prenumeranter i form av uppsamling i tryckta volymer. I samtliga former r Svensk tidskrift fr Musikforskning indexerad via Libris, RILM och EBSCO.

(Personer och institutioner i Sverige fr tidskriften genom att anmla sitt medlemskap till Svenska samfundet fr musikforskning, plusgiro 5 37 99-3. Enskilda medlemmar: 250 kr. Institutioner: 300 kr. Frgor om prenumerationer stlls till: kansliet).

ISSN 1653-9672

STM (the Swedish Journal of Music Research) is published by the Swedish Society of Musicology. The Society was founded in 1919 and STM has been issued annually without interruption ever since. It is thus one of the oldest continually appearing musicological journals in Europe.

The Journal includes articles, essays and reviews.

Digitalisation

Previous issues of STM have been digitalised and are available in PDF format here.

The copyright to the contributions belongs to the individual authors and the Swedish Society of Musicology. According to Swedish law, permission from the author is not necessary for any type of quotation in scholarly and scientific writing. It is also permitted to make a copy of separate articles for personal use. It is not, however, permitted to copy the entire database.

Contributions to STM-SJM

If you would like to contribute to STM-SJM, see guidelines for authors.