Ann-Marie Nilsson

Född: 
1942

Ann-Marie Nilsson är docent i musikvetenskap vid Uppsala universitet och Åbo Akademi, numera forskande pensionär. Hon har tidigare bland annat varit anställd som lärare vid Musikhögskolan i Piteå och som t.f. professor vid Åbo Akademi samt vid Sveriges Radio, Musikradion, som vikarierande tablåproducent. Ann-Marie Nilsson disputerade 1991 vid Göteborgs universitet med avhandlingen On Liturgical Hymn Melodies in Sweden during the Middle Ages. Bland hennes publikationer finns ett flertal utgåvor av och artiklar inom området svensk musikhistoria: medeltida kyrkosång samt blåsmusik (militärmusik) i Sverige, främst monografin Musik till vatten och punsch (2017). Hon har praktisk musikalisk erfarenhet som althornist i Oktetten Ehnstedts Eftr., som hon grundade 1987.