Eva Sæther

Född: 
1955

Eva Sæther är professor i musikpedagogik med inriktning mot utbilningsvetenskap. Hennes musikaliska hemvist i svensk spelmansmylla utgör motorn och drivkraften för hennes forskningsprojekt vilka har som gemensamt tema att de belyser interkulturella perspektiv på musikaliskt lärande och kreativitet(er). I hennes avhandling om ”det muntliga universitet” i Gambia såddes första fröet till ett intresse för konstnärligt inspirerade forskningsmetoder, ett område som sedan dess (2003) varit aktuellt i flera olika projekt. Ytterligare forskningsintressen är social hållbarhet och kollaborativt lärande. Eva undervisar inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan vid lärarutbildningen i musik, Musikhögskolan i Malmö och handleder både doktorander, masterstudenter och studenter i musiklärarutbildningen. Sedan 2010 ansvarar hon för masternivån i musikpedagogik. Hennes internationella engagemang avspeglas både i medverkan i internationella forskningsprojekt och i aktivt arbete inom International Society for Music Education (ISME) där hon varit ledamot (2008 - 2014) i kommissionen Music in Schools and Teacher Education (MISTEC). Hon är också aktiv i nätverket Cultural Diversity in Music Education (CDIME). 2013 - 2016 var hon verksam som mentor för doktoranderna vid institutionen för utbildningsvetenskap, Campus Helsingborg. Från höstterminen 2016 har mentorsskapet ersatts av handledarskap och deltagande i den utbildningsvetenskapliga forskningsmiljön. Eva Sæther är docent vid Sibeliusakademin sedan 2015 och medlem i The International Advisory Board för projektet "Global Visions".