Alf Arvidsson

Född: 
1954

Alf Arvidsson är professor i etnologi vid Umeå universitet. Forskningsprofilen inkluderar musiketnologi, särskilt 1900-talets svenska musikliv, och folkloristik. Hans avhandling Sågarnas sång (1991) behandlar musiklivet i ett norrländskt sågverkssamhälle 1850–1980; i Musik, ritual och plats (2016) följs den upp empiriskt med etnografi från 1980-talet. Senare forskningsprojekt har avsatt Musik och politik hör ihop: diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965–1980 (2008), Jazzens väg inom svenskt musikliv: strategier för självständighet och erkännande (2011), och antologin Bilder ur musikskapandets vardag: mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik (2014). Vidare har han redigerat antologierna I rollen som spelman (2008) och Gender, Jazz, Authenticity (2014). Alf Arvidsson var recensionsredaktör för PULS 2016–2018 och gästredaktör för samma tidskrift 2019–2021.