Maria Bania

Född: 
1964

Maria Bania är professor i musikalisk gestaltning med inriktning mot interpretation vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Hon leder forskningsprojektet ”Retoriska och romantiska affektiva strategier i musikaliska framföranden”, som är finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet utforskar de affektiva praktiker och estetiska uppfattningar som präglade musikaliska framföranden under 1700-talet och det tidiga 1800-talet. Tidigare har hon forskat om improvisation av preludier på melodiinstrument under 1600-, 1700-, och 1800-talen samt om vibrato-tekniker och -användning liksom artikulationstekniker för snabba passager på flöjt under 1700- och 1800-talen. Som traversflöjtist har hon spelat in solosonater och solokonserter för flöjt och medverkat i ett stort antal tidstrogna orkestrar och ensembler.