Håkan Lundström

Håkan Lundström, professor emeritus, Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, är musikvetare med musiketnologisk inriktning samt före detta dekan vid Konstnärliga fakulteten i Malmö. Han har nyligen avslutat Vetenskapsråds-projektet In the borderland between song and speech: vocal expressions in oral cultures i samverkan med lingvister. I detta projekt studeras hur musik och språk interagerar i vokala uttryck från etniska grupper i Sydöstasien och på Taiwan, från Okinawa och från inre Alaska. Det långsiktiga projektet Musical festival floats of Japan: ensembles in the Chita peninsula är i sin slutfas.