Ämneskonferens, Stockholm 2004

8-9 juni hölls musikvetenskaplig ämneskonferens i Stockholminstitutionens fina lokaler på Frescati. Åtta lärosäten var representerade: Falun, Gävle, Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala, Växjö och Örebro. De olika institutionerna presenterade först sina utbildningsprogram. Under den andra dagen delades de ca 40 konferensdeltagarna upp i arbetsgrupper ämnesvis – musikhistoria, musikteori, musiketnologi och populärmusik – och diskuterade utbildningsfrågor. Dagarna avslutades med Samfundets årsmöte.

* * *

Bilder från ämneskonferensen (klicka på bilderna för större bild):

 

Fotograf: Alf Björnberg