Välkommen till Svenska samfundet för musikforskning

Musikforskning idag – 2023

13-15/6

 

KeynoteHacking the Infrastructure. Gender Inequality and Strategies for Change in the Danish Music Industry.

 

Kristine Ringsager, Associate Professor in the Department of Arts and Cultural Studies at the University of Copenhagen and Principal Investigator of the collaborative research project Gendering Music Matter (GEMMA)

 

Anmälan till konferensen är nu öppen. Obs! Sista datum att anmäla sig är förlängt till 1 juni 2023.

Registration for this year's conference is now open. Please note! The deadline for registration is extended to June 1, 2023.

Årsmöte 2023

Årsmötet äger rum 13 juni 2023 i samband med konferensen.

 

Svenska samfundet för musikforskning, grundat 1919, är en intresseorganisation för musikforskningen i Sverige. Dess syfte är att vara ett samlande forum för musikforskare i Sverige och att sprida kännedom om musikforskning nationellt och internationellt.

 

 

***

Samfundets egen tidskrift Svensk tidskrift för musikforskning/Swedish Journal of Music Research (STM–SJM)

får ett mycket gott betyg – en tvåa – av det finska Publikationsforum, där 23 vetenskapsspecifika sakkunnigpaneler rankar tidskrifter från stora delar av världen. Rankingen är från 2019. Nivåerna är 1 (basnivå), 2 (ledande nivå) och 3 (högsta nivå).

 

I nivå 1 ingår kollegialt granskade publiceringskanaler som är specialiserade på publicering av vetenskapliga forskningresultat, som har en redaktionskommitté bestående av vetenskapsgrenens sakkunniga. Största delen av alla publiceringskanalerna placerar sig på basnivån dvs. nivå 1. Till nivåerna 2 och 3 har lyfts en begränsad grupp vetenskapliga tidskrifter, konferenser och bokförläggare, som sakkunnigpanelerna anser är de mest högklassiga och genomslagskraftiga. Dessa är mestadels internationella publiceringskanaler, men inom humanvetenskaper har till nivå 2 godkänts också finsk- och svenskspråkiga forum. Bland nordiska musiktidskrifter (varav flera är engelskspråkiga) är det bara STM–SJM och Nordic journal of music therapy som har fått betyget 2. Några av de andra tvåorna är Acta musicologica, American music, Black music research journal, British journal of music education, British journal of music therapy, Early music, Eighteenth-century music, Ethnomusicology forum, International journal of music education, Journal of music theory, Journal of popular music studies, Journal of research in music education, Music and letters, Music perception, Nineteenth-century music, Plainsong and medieval music och Révue de musicologie. Nivå 3 ges åt tidskrifter som Ethnomusicology, Journal of musicology, JAMS, Music analysis, Music education research, Popular music, Psychology of music, Yearbook for traditional music.