Välkommen till Svenska samfundet för musikforskning

Svenska samfundet för musikforskning, grundat 1919, är en intresseorganisation för musikforskningen i Sverige. Dess syfte är att vara ett samlande forum för musikforskare i Sverige och att sprida kännedom om musikforskning nationellt och internationellt.

 

Musikforskning idag – 2022

13–15 juni 2022

Värdinstitution: Avdelningen för medier, ljud och musikproduktion, DAVA (Dalarnas audiovisuella akademi), Högskolan Dalarna, Falun
 

Program


 

Anmälan till konferens senast 22 maj

 

Äntligen! – Välkommen till Svenska samfundet för musikforsknings årliga konferens som vänder sig till hela bredden av forskare, doktorander och studenter inom musikområdet. Konferensen är 2022 förlagd fysiskt till Högskolan Dalarna, på mediehuset, regementesområdet, i Falun.

 

Årets bekräftade keynote talare (Tobias Norlind-föreläsare) är:

Professor Simon Zagorski-Thomas: Practical Musicology: Producing an album as a research project

Zagorski-Thomas är profilerad inom musikproduktion och -teknologi, precis som konferensens värdinstitution.

 

Inriktning

Tematiken för Musikforskning idag – 2022 är öppen och välkomnar bidrag från all slags forskning inom musikvetenskap, musikpedagogik, konstnärlig musikforskning, musikteori, musikterapi, musikpsykologi samt musikrelaterad forskning inom andra discipliner. 

 

 

 

 

 

 

***

Samfundets egen tidskrift Svensk tidskrift för musikforskning/Swedish Journal of Music Research (STM–SJM)

får ett mycket gott betyg – en tvåa – av det finska Publikationsforum, där 23 vetenskapsspecifika sakkunnigpaneler rankar tidskrifter från stora delar av världen. Rankingen är från 2019. Nivåerna är 1 (basnivå), 2 (ledande nivå) och 3 (högsta nivå).

 

I nivå 1 ingår kollegialt granskade publiceringskanaler som är specialiserade på publicering av vetenskapliga forskningresultat, som har en redaktionskommitté bestående av vetenskapsgrenens sakkunniga. Största delen av alla publiceringskanalerna placerar sig på basnivån dvs. nivå 1. Till nivåerna 2 och 3 har lyfts en begränsad grupp vetenskapliga tidskrifter, konferenser och bokförläggare, som sakkunnigpanelerna anser är de mest högklassiga och genomslagskraftiga. Dessa är mestadels internationella publiceringskanaler, men inom humanvetenskaper har till nivå 2 godkänts också finsk- och svenskspråkiga forum. Bland nordiska musiktidskrifter (varav flera är engelskspråkiga) är det bara STM–SJM och Nordic journal of music therapy som har fått betyget 2. Några av de andra tvåorna är Acta musicologica, American music, Black music research journal, British journal of music education, British journal of music therapy, Early music, Eighteenth-century music, Ethnomusicology forum, International journal of music education, Journal of music theory, Journal of popular music studies, Journal of research in music education, Music and letters, Music perception, Nineteenth-century music, Plainsong and medieval music och Révue de musicologie. Nivå 3 ges åt tidskrifter som Ethnomusicology, Journal of musicology, JAMS, Music analysis, Music education research, Popular music, Psychology of music, Yearbook for traditional music.