Aktuellt

STM – tidigare nummer (1919–2014)


Artikelbasen går tillbaka till tidskriftens början i 1919. Sökning kan göras på hela eller delar av namn eller ord i titel (tx. ”musi” som träffar både ”musik”, ”music” och ”amusing”), och på årtal (”1985”, ”1985-1994”, ”-1994” och ”1994-” är alla giltiga uttryck). Tills vidare sorteras författare efter förnamn.

Tillbaka [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ] Nästa

Årgång Författare Titel URL
1950 Arvid Bckstrm Franz Berwalds sista replik i hans frsta tidningspolemik PDF
1985 Hans Eppstein Franz Berwalds septett - fakta och frgor kring verkets tillkomst PDF
1977 Martin Tegen Franz Berwalds samlade verk. Ngra intryck av de hittills utgivna volymerna PDF
1948 Albert Wiberg Franz Berwalds resestipendieanskningar PDF
1947 Einar Sundstrm Franz Berwalds operor PDF
1946 Stig Walin Franz Berwalds offentliga konsertverksamhet i Stockholm fre utrikesresan 1829 PDF
1974 Nils Castegren Franz Berwalds kompositionselever vid Musikkonservatoriet 1867-68 PDF
1921 Olallo Morales Franz Berwald. Frfderna. Ur en outgiven Berwaldbiografi PDF
1954 Albert Wiberg Franz Berwald som tidskriftsredaktr PDF
1997 Olle Edstrm Fr-a-g-me-n-ts A discussion on the position of critical ethnomusicology in contemporary musicology PDF
1954 Olav Gurvin Fotografiet som hjelpemiddel i folkemusikkforskningen PDF
2005 Greger Andersson Forskningsprogrammet "Frndringsprocesser i nordeuropeisk orgelkonst 1600-1970: integrerade studier i spelpraxis och instrumentbygge". En utvrdering PDF
1990 Sten Dahlstedt Forskningsinriktningar och vetenskapsteoretiska problem inom svensk akademisk musikforskning efter 1941 PDF
1994 Gunnar Ternhag Folkmusikens formalisering PDF
1996 Ola Stockfelt Filmmusikens dieges PDF
2000 Britta Bengtsson Ferdinand Zellbells tyska hautboister PDF
1991 Anna Lena Holm Ferdinand Zellbell d..:s inkomster r 1722 PDF
1961 Gsta Morin Ferdinand Zellbell d. .: Liv och verk PDF
1919 Einar Sundstrm Ferdinand Zellbell d. y. och hans opera Il giudizio d'Aminta PDF
1942 Tobias Norlind Familjen Dben PDF

Tillbaka [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ] Nästa

521-540 av 729 träffar