Aktuellt

STM – tidigare nummer (1919–2014)


Artikelbasen går tillbaka till tidskriftens början i 1919. Sökning kan göras på hela eller delar av namn eller ord i titel (tx. ”musi” som träffar både ”musik”, ”music” och ”amusing”), och på årtal (”1985”, ”1985-1994”, ”-1994” och ”1994-” är alla giltiga uttryck). Tills vidare sorteras författare efter förnamn.

Tillbaka [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ] Nästa

Årgång Författare Titel URL
1975 Kirsten von Blixen-Finecke & Krister Malm Musik och dans i Karibuprojektet: Lrares och elevers reaktioner p Rikskonserters lromedel om musik frn Tanzania samt framtrdande av danstrupp frn Tanzania PDF
1977 Klaus Stahmer Ein Beitrag Berwalds zur romantischen Sonatenform. Das Duo fr Violoncello und Klavier (1858) PDF
1961 Knud Jeppesen Et Par notationstekniske Problemer i det 16. Aarhundredes Musik og nogle dertil knyttede Iagttagelser PDF
1946 Kungl. Musikal. Akad:s Preses, Biskop Gustaf Auln Till 150-rsminnet av Franz Berwalds fdelse: Tal vid Berwalds-konsert i Uppsala Universitets aula den 22 okt. 1946 PDF
1975 Kurt Johannesson Vetenskap och kommunikation PDF
1972 Lage Wedin Multidimensional Scaling of Emotional Expression in Music PDF
1969 Lage Wedin Dimension Analysis of Emotional Expression in Music PDF
2004 Lars Berglund Sorge-Musique fr en dd drottning. Om musiken vid Ulrika Eleonora den ldres begravning 1693 PDF
2001 Lars Berglund & Eyolf strem Music and the Wor(l)d - Musicology and Mankind. How we Got Out of Analysis, and How to Get Back In PDF
1977 Lars Bergstrm Om mening i musik PDF
1978 Lars Bergstrm, Ingmar Bengtsson Slutrepliker om musikens mening PDF
1950 Lars Erik Sanner Abb Georg Joseph Vogler som musikteoretiker PDF
1977 Lars Frydn The shape of the violin body PDF
1997 Lars Lilliestam Att spela p gehr PDF
2012 Lars Lilliestam Att lyssna p musik: Frn lyssnartypologier till intervjuer med verkliga mnniskor PDF
1956 Lars-Erik Sanner Schumann i Stockholms konsertliv PDF
1986 Leif Jonsson Ider om Samhllskonsten: En studie ver den svenska studentsngens romantiska ursprung PDF
1983 Leif Jonsson Uppfostran till patriotism. En idhistorisk expos ver manskrsngens rhundrade ur ett upsaliensiskt perspektiv PDF
1967 Lennart Hedwall Anteckningar kring Wilhelm Peterson-Bergers pianosviter PDF
1977 Lennart Reimers Aktuell musikpegagogik. Kreativitet - didaktik - forskning PDF

Tillbaka [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ] Nästa

521-540 av 729 träffar