Bengt Olsson

Bengt Olsson är fil. dr i musikvetenskap och professor em. i musikpedagogik vid högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Vetenskapligt har Bengt Olsson haft olika intresseområden, bl.a. svensk kulturpolitik och dess pedagogiska och musikpedagogiska konsekvenser. För det andra frågeställningar kring musikalisk kunskapsbildning utifrån kunskapsteorier kring praktisk kunskap, socialpsykologi och professionalisering. Under perioden 2010–13 medverkade Bengt Olsson i två externfinansierade forskningsprojekt. I det EU-finansierade Miror-projektet (Musical interaction relying on reflexion) testades och utvärderades ny programvara för små barns musikaliska lärande. I det andra projektet, ”Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen – bild, musik och svenska under påverkan” undersöktes hur nya digitala medier påverkar uppfattningar av tre skolämnen och deras undervisningspraktik.