Thomas Holme

Thomas Holme (Ph.D) er lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur – Musikvidenskab, Aarhus Universitet. Redaktør af Danish Yearbook of Musicology 1998–2016. Han har i en årrække forsket i den arkivalske arv efter den danske musikforsker Knud Jeppesen, og har i den forbindelse blandt andet publiceret et komplet katalog over Jeppesens skriftlige arbejder, kompositioner og editioner (Fund og Forskning Online, 2011) samt artikler om Jeppesens relation til og brevvekslinger med henholdsvis Carl Nielsen (Carl Nielsen Studies, 2012) og Thomas Laub (Dansk Kirkesangs Årsskrift, 2007–2013).