Lars Berglund

Lars Berglund är professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet och innehavare av den lärostol som inrättades 1947 för Carl-Allan Moberg. Berglunds forskningsintressen berör musikhistorisk forskning, särskilt tidigmodern tid, musikanalys och teori och metod inom musikvetenskap och inom humaniora i stort. 2014–18 var han ordförande för Svenska samfundet för musikforskning.