Marion Lamberth (1953–2016)

 

Vår kollega Marion Lamberth avled i april 2016, 62 år gammal, efter en längre tids sjukdom.

Marion disputerade i Lund 2008 på en avhandling som behandlade Arnold Schönbergs kompositioner kring åren 1908, med inriktning på relationen mellan liv och verk. Schönbergs liv avspeglas i hans instrumentalkompositioner, menade Marion, som tolkade dem genom att ställa dem bredvid Schönbergs bildkonst och de skriftliga källor han lämnade till sina verk. Valet av avhandlingsämne förde Marion rakt in i ett europeiskt forskningsområde. Inom detta fält arbetade hon självständigt och med stor målmedvetenhet, något som uppmärksammades av både doktorandkollegor och handledare. Under sin tid som doktorand i Lund bidrog Marion till att skapa en gemenskap på den musikvetenskapliga avdelningen, där hon också verkade som lärare framför allt i musikhistoria. 

Under slutet av sin doktorandtid kom Marion som lärare till dåvarande Växjö universitet, nuvarande Linnéuniversitetet. Ämnet musikvetenskap hade etablerats där några år tidigare och Marion kom att undervisa vid institutionen och medverka i uppbyggandet av ämnet, från 2007 som timlärare och från 2013 som fast anställd lektor. I undervisningen var hon alltid engagerad och hade en mycket fin kontakt med studenterna. Att öppna nya världar för studenterna genom att entusiastiskt presentera musik som de aldrig hört tidigare såg hon som en av sina viktigaste uppgifter. 

Marions intresse för den klingande musiken visade sig också i hennes forskning. Efter avhandlingen forskade hon kring frågor om konstmusikens ställning idag, men också musik i film blev efterhand ett forskningsområde för henne, delvis i nära relation till undervisningen.

Marion var under sin tid vid Linnéuniversitetet en viktig medlem i det musikvetenskapliga kollegiet. Genom sin generositet och sitt intresse för allas arbete bidrog hon starkt till utvecklingen av vår gemensamma forskningsmiljö. Men Marion hade inte bara kontakter med sin egen institution i Växjö. Hon var en aktiv deltagare vid nationella konferenser och skapade sig ett stort kontaktnät runtom i landet. Vi är många som idag är tacksamma för att vi under en tid fick vara hennes kollegor.

Karin Hallgren 
Ämnesansvarig för musikvetenskap, Linnéuniversitet