STM-online/arkiv 1998-2013

STM-Online var en vetenskaplig tidskrift som under åren 1998-2013 gavs ut parallellt med Svensk tidskrift för musikforskning. Till skillnad från Svensk tidskrift för musikforskning var STM-online en rent elektronisk publikation, indexerad i RILM och EBSCO:s Performing Arts Complete Database.

Länk till samtliga volymer av STM-online.

2014 slogs STM-online samman med Svensk tidskrift för musikforskning/STM under den nya namnkonstellationen Svensk tidskrift för musikforskning/Swedish Journal of Music Research/STM-SJM. STM-SJM publiceras löpande, men ges också ut samlat i tryck, än så länge i en volym per år.