svensk tidskrift för musikforskning/digitaliserat arkiv -2014

Svensk tidskrift för musikforskning är en vetenskaplig tidskrift utgiven av Svenska samfundet för musikforskning sedan 1919. Mellan 1919 och 2013 var utgivningen primärt i tryckt format. I mitten på 00-talet initierades en process för digitalisering av Svensk tidskrift för musikforskning i det tryckta format som gällde mellan 1919 och 2013. I december 2016 är innehållet i årgångarna 1939-1950 samt 1967–2013 tillgängliggjort via webben, tillsammans med det enbart elektroniskt publicerade numret 2014/1.

Länk till det digitaliserade arkivet.

Länk med information om digitaliseringsprojektet.

Förkortningen STM introducerades för Svensk tidskrift för musikforskning 1962 och användes t.o.m. 2014/vol. 1. Tidskriftens officiella engelska namn var Swedish Journal of Musicology, dess tyska Schwedische Zeitschrift für Musikforschung. 

2014 slogs Svensk tidskrift för musikforskning/STM samman med STM-online, under den nya namnkonstellationen Svensk tidskrift för musikforskning/Swedish Journal of Music Research/STM-SJM. STM-SJM publiceras löpande, men ges också ut samlat i tryck, än så länge i en volym per år.