Programbok och abstracts Göteborg 12-14 juni 2019.pdf