Aktuellt

  Svensk tidskrift för musikforskning - Swedish Journal of Music Research

  Svensk tidskrift för Musikforskning


  Sedan 1919 har Svenska samfundet för musikforskning haft som främsta uppgift att ge ut Svensk tidskrift för musikforskning. Denna är ett organ för vetenskapliga artiklar inom musikforskning och har under lång tid tillämpat peer reviewförfarande. Förkortningen STM och ett namn i engelsk översttning infördes 1962. 1998 kompletterades STM med en rent elektronisk tidskrift, STM-online, som hade samma standard för vetenskaplig bedömning som modertidskriften. I mitten på 00-talet initierades en process för digitalisering av STM och idag är innehllet i årgångarna 1939-2013 fritt tillgängliga via webben.

  STM-SJM


  STM-SJM är den nu aktuella formen för samfundets tidskriftsarbete. STM-SJM har bildats genom sammanslagning av de två vetenskapliga tidskrifterna STM och STM-online 2014. Under namnet Svensk tidskrift för musikforskning fortsätter volymnumreringen från 1919. Det nya engelska namnet Swedish Journal of Music Research erästter Swedish Journal of Musicology. Tidskriften publicerar vetenskapliga artiklar antagna genom peer review, och recensioner av vetenskaplig litteratur. I och med STM-SJM blir en digital utgivning genomgående primär och sker löpande, inte som tidigare med samlade volymer. Pappersformatet behålls för prenumeranter i form av uppsamling i tryckta volymer. I samtliga former är Svensk tidskrift för Musikforskning indexerad via Libris, RILM och EBSCO.

  (Personer och institutioner i Sverige får tidskriften genom att anmäla sitt medlemskap till Svenska samfundet för musikforskning. Frågor om prenumerationer ställs till: kansliet).

  ISSN 1653-9672

  STM (the Swedish Journal of Music Research) is published by the Swedish Society of Musicology. The Society was founded in 1919 and STM has been issued annually without interruption ever since. It is thus one of the oldest continually appearing musicological journals in Europe.

  The Journal includes articles, essays and reviews.

  Digitalisation

  Previous issues of STM have been digitalised and are available in PDF format here.

  The copyright to the contributions belongs to the individual authors and the Swedish Society of Musicology. According to Swedish law, permission from the author is not necessary for any type of quotation in scholarly and scientific writing. It is also permitted to make a copy of separate articles for personal use. It is not, however, permitted to copy the entire database.

  Contributions to STM-SJM

  If you would like to contribute to STM-SJM, see guidelines for authors.