Programbok och abstracts Samfundskonferens 2019.pdf